Here you can find the training courses from Donetsk National Technical University.

Created by DonNTU

The aim of the course is to provide students with the knowledge in the field of industrial networking protocols, including computerized information systems and data collection and processing. Training to work with modern equipment for industrial networks, systems and complexes used in industry, communications, telecommunication systems.

The course forms the intellectual skills in students who can solve a variety of problems with the research and development of information and measurement and information and communication systems with the use of modern equipment.

Methods of study of discipline is based on giving students knowledge and skills in the field of industrial systems, methods and principles of structural and algorithmic synthesis of industrial automation systems.

The purpose of the module is to develop the skills of constructing the field of production process automation system using Profibus and Modbas industrial networks. Listeners familiar with the features and architecture of the network Profibus and Modbas, order communication. Consider the typical modules  signals, how to connect to sensors typical technological parameters of mining, organizing field of APCS mine equipment using Phoenix Contact.

Created by DonNTU

Метою модуля є формування навичок побудови польового рівня системи автоматизації виробничого процесу з використанням промислової мережі Profibus. Слухачі знайомляться з особливостями архітектури та функціонування мережі PROFIBUS, порядком обміну даними. Розглядаються типові модулі введення-виведення сигналів, способи підключення до них датчиків типових технологічних параметрів гірничого виробництва, організація польового рівня АСУ ТП шахти з використанням апаратури Phoenix Contact.

Created by DonNTU

Метою вивчення курсу є забезпечити слухачів знаннями у галузі протоколів промислових мереж, у т.ч. комп’ютеризованих інформаційних систем і систем збору та обробки інформації. Підготовка фахівців до роботи з сучасним обладнанням промисловими мережами, системами і комплексами, які використовуються у промисловості, системах зв’язку, телекомунікаційних системах.

Курс формує у слухачів інтелектуальні вміння, які дозволяють вирішувати різноманітні задачі з дослідження та розробки інформаційно-вимірювальних та інфокомунікаційних систем зі застосуванням сучасного устаткування.

Методику вивчення дисципліни засновано на наданні слухачам знань та навиків у галузі промислових мереж, методик та принципів структурно-алгоритмічного синтезу систем промислової автоматики.