Created by DonNTU

Метою вивчення курсу є забезпечити слухачів знаннями у галузі протоколів промислових мереж, у т.ч. комп’ютеризованих інформаційних систем і систем збору та обробки інформації. Підготовка фахівців до роботи з сучасним обладнанням промисловими мережами, системами і комплексами, які використовуються у промисловості, системах зв’язку, телекомунікаційних системах.

Курс формує у слухачів інтелектуальні вміння, які дозволяють вирішувати різноманітні задачі з дослідження та розробки інформаційно-вимірювальних та інфокомунікаційних систем зі застосуванням сучасного устаткування.

Методику вивчення дисципліни засновано на наданні слухачам знань та навиків у галузі промислових мереж, методик та принципів структурно-алгоритмічного синтезу систем промислової автоматики.