Комп’ютеризовані системи керування процесами реального часу (Run-Time Extended) базуються на сучасних інформаційних технологіях, операційних системах, апаратно-програмних засобах, комунікаціях і забезпечують детерміновані інтервали часу на збір, обробку і передавання даних в процесі керування технологічними об’єктами.

             При цьому застосовуються WEB-орієнтовані технології побудови систем управління на базі PLC та SCADA-cистем з елементами віртуалізації і тунелювання каналів промислового зв’язку.

             Враховуючи сучасні вимоги до систем управління технологічними процесами з високою динамікою інформаційних процесів, системи реального часу в повній мірі їх забезпечують.

            Навчальний посібник включає основи побудови і функціонування систем керування процесами реального часу і приклади проектів, виконаних на базі апаратно-прграмних засобів, зокрема Software PLC:

            - PC WORX RT BASIC «Phoenix Contact»;

            - WinАС RTX «Siemens».

            Всі проекти, наведені в посібнику, реально виконані і протестовані, а тому можуть використовуватись для одержання практичних навиків проектування і вводу в експлуатацію компонентів системи керування процесами реального часу на базі Software PLC.